บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(2)-3/2545-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก และส่งออก ซึ่งสิ่งปรุงแต่งอาหาร

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 618 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4

ซอย 8 เอ ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 01302

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 10/10/2002

วันหมดอายุ: 31/12/2006

วันเริ่มดำเนินการ: 6/12/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 618 หมู่ 

ซอย 8 เอ ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10774

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด: