บริษัท ฮิซากะเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮิซากะเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิซากะเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิซากะเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.104-1/2557-นอบ.

ประกอบกิจการ: ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอะไหล่ส่งผ่านความร้อน (Heat Exchanger)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 300/118 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 10250

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 10400

จำพวก: 3

แรงม้า: 35.3 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 8 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/04/2015

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 16 หมู่ 

ซอย อ่อนนุช 62 ถนน 

ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105550109211

รหัสกิจกรรม: 25130

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ฮิซากะเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด: