บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-6/2537-นอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับกายและอัญมณี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 47/44 นิคมฯอัญธานี หมู่ 4

ซอย – ถนน สุขาภิบาล 2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 727-0265-74

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 123.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 12000000 บาท

ค่าอาคาร: 18500000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 7000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 137 คน

คนงานชาย: 45 คน

ช่างฝีมือหญิง: 130 คน

คนงานหญิง: 55 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 3 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 5 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/10/1994

วันหมดอายุ: 31/12/1999

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 47/44 นิคมฯอัญธานี หมู่ 

ซอย – ถนน สุขาภิบาล 2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 727-0265-74

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: