บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์จิ๊ก (Gig) และฟิกเจอร์ (Fixture) ทุกชนิดซ่อมแซมแม่พิมพ์และอะไหล่ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/421 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 936.9 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 105 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/06/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 7/421 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105556037085

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด: