บริษัท ฮอลโลแคชโอคแลมป์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ฮอลโลแคชโอคแลมป์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮอลโลแคชโอคแลมป์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮอลโลแคชโอคแลมป์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(1)-1/2539-ญนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตหลอดไฟสำหรับตรวจสอบโลหะหนัก 22700 หลอด/ปี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 114/1 หมู่ 4

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 326-0389

 

ประเภท: 07401

จำพวก: 3

แรงม้า: 14.7 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 5300000 บาท

ค่าอาคาร: 2300000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 1600000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 1 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 9 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/01/1996

วันหมดอายุ: 31/12/2000

วันเริ่มดำเนินการ: 8/11/1996

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 114/1 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 326-0389

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 27409

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ฮอลโลแคชโอคแลมป์ จำกัด: