บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-12/2539-ญอน.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/309 หมู่ 6

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 0 3821 4805-6

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 5352.09 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 362124000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 156 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/12/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 27/12/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/309 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 0 3821 4805-6

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด: