บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(2)-1/2541-ญหช.

ประกอบกิจการ: เครื่องปรุง กลิ่น รส ของอาหาร (กลิ่นนมแมว)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 41 หมู่ 8

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 331

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 0 3834 6224

 

ประเภท: 1302

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 45000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 11 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/02/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 18/09/2000

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 41 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 331

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 0 3834 6224

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10774

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด: