บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.5(3)-1/2539-ญบอ.

ประกอบกิจการ: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม และกะทิสด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 158 หมู่ 16

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1480-93

 

ประเภท: 00503

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 158000000 บาท

ค่าอาคาร: 492000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 437000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1050000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 300 คน

คนงานชาย: 429 คน

ช่างฝีมือหญิง: 20 คน

คนงานหญิง: 100 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/11/1996

วันหมดอายุ: 31/12/2001

วันเริ่มดำเนินการ: 15/05/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 140/1 หมู่ 

ซอย  ถนน วิทยุ

ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 255-9040-54

ทะเบียนนิติฯ: 229/2505

รหัสกิจกรรม: 10502

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด: