บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-1/38

ประกอบกิจการ: แผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี ลำใยอบแห้ง พืชผักผลไม้ดอง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 117 หมู่ 4

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5355 2078-9

 

ประเภท: 06302

จำพวก: 3

แรงม้า: 312 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 72000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 43 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/01/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1947

วันเริ่มดำเนินการ: 25/11/1995

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 117 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5355 2078-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25111

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด: