บริษัท อีเกิ้ล แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อีเกิ้ล แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเกิ้ล แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีเกิ้ล แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.23(3)-1/2551-นนล.

ประกอบกิจการ: ซื้อมา-ขายไปผลิตและจำหน่ายเรือยางที่นอนยางผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ลมเป่าทุกชนิดเสื้อผ้าสำเร็จรูปกระเป๋าเป้เต้นท์ถุงนอนหมอนมุ้งหมวกพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เกี่ยวกับเสื้อผ้ากระเป๋าทุกชนิดบริการรับจ้างผลิตเสื้อผ้าเย็บเชื่อมและพิมพ์ซิลค์สกรีนผลิตภัณฑ์ทุกชนิดประก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 271การนิ หมู่ 

ซอย ฉลองกรุง31 ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 023260052

 

ประเภท: 02303

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/11/2010

วันหมดอายุ: 31/12/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 271การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่ –

ซอย ฉลองกรุง31 ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 023260052

ทะเบียนนิติฯ: 105551011991

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 410 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 410 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อีเกิ้ล แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด: