บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-4/2544-ญนล.

ประกอบกิจการ: เรืองยาง ที่นอนยางและผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ลมเป่าหรืออัดเข้าไป ผลิตอุปกรณ์แคมป์ปิ้งทุกชนิด,อุปกรณ์เดินป่า, รวมถึงการซื้อมาขายไปสินค้าดังกล่าว,ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป,เครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 343-4 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 0 2326 0052-3

 

ประเภท: 02801

จำพวก: 3

แรงม้า: 1605.7 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 622 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 8/01/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 28/05/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 343-4 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 0 2326 0052-3

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 14111

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด: