บริษัท อีมิสซัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อีมิสซัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีมิสซัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีมิสซัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2541-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (ท่อไอเสียรถยนต์)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 61 หมู่ 4

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 2313.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 355800000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 61 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/01/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 12/11/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 61 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 0 3895 4343-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อีมิสซัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ จำกัด: