บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-3/2549-นบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 83 หมู่ 2

ซอย นิคมฯ บ้านหว้า ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 3123 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 301 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/10/2006

วันหมดอายุ: 31/12/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 6/02/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 83 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน: 36800 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด: