บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.83-1/2553 นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ เครื่องประดับกายที่ทำจากโลหะ เครื่องหนัง และไม้แม่พิมพ์ ส่วนประกอบในอุปกรณ์อีเล็กทรอนิคกส์ที่ทำจากโลหะ และให้บริการออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องกล

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 76 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08300

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 8/03/2010

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 76 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26521

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด: