บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(2)-3/2555-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์และซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลงแม่พิมพ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/12 หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04102

จำพวก: 3

แรงม้า: 234.13 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 26 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/09/2012

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 7/11/2012

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 150/12 หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28230

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด: