บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.32(1)-5/2553-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและซ่อมแซมกระเป๋าทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 362 หมู่ 17

ซอย  ถนน 

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 03201

จำพวก: 3

แรงม้า: 41 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 35 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/11/2010

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 362 หมู่ 17

ซอย  ถนน 

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 14200

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: