บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-2/2539-ญสร.

ประกอบกิจการ: โรงพิมพ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 117/2 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04101

จำพวก: 3

แรงม้า: 362.88 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 70000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 102 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 19/06/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 30/04/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 186/1 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางรถไฟเก่า

ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง

สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 17092

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด: