บริษัท อิชิซูกะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อิชิซูกะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิชิซูกะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิชิซูกะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-3/2556-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/947 หมู่ 5

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 591.37 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 11 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 18/03/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/947 หมู่ 5

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อิชิซูกะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด: