บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-2/2557-ญอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (สำหรับอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภํณฑ์พลาสติก)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/357 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/01/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 7/121 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 038-127-327

ทะเบียนนิติฯ: 215549001908

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด: