บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2551-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 52 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-7270145-6

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 36.51 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 1068000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 6245000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 37 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 19 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 3 คน

วันที่ใบอนุญาต: 13/03/2008

วันหมดอายุ: 31/03/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 27/12/2013

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 52 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน 

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-7270145-6

ทะเบียนนิติฯ: 105549034807

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 210 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 210 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: