บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-5/2537-ญสร.

ประกอบกิจการ: ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ถังเก็บเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ทำจากพลาสติกและไฟเบอร์กลาส

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 115 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3571 6375-7

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 577.7 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 124574000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 39 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/06/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 1/01/1995

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 115 หมู่ 

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3571 6375-7

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด: