บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-1/2550-นรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตโลหะที่ใช้ในการบัดกรีและน้ำยาเชื่อมต่อแผงวงจรไฟฟ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 155/20 หมู่ 4

ซอย นิคมฯ ราชบุรี ถนน เพชรเกษม

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06405

จำพวก: 3

แรงม้า: 90.64 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 15 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 27/09/2007

วันหมดอายุ: 31/12/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 31/07/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 155/20 หมู่ 

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26109

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด: