บริษัท อัครวุฒิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัครวุฒิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัครวุฒิ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัครวุฒิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.36(1)-1/2528-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นไม้ทำดินสอ และอุปกรณ์เครื่องเขียน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 9/9 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขาภิบาล 2

ตำบล คันนายาว อำเภอ คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 03601

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 900000 บาท

ค่าอาคาร: 600000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 12 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/01/1985

วันหมดอายุ: 31/12/1987

วันเริ่มดำเนินการ: 4/01/1985

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 200/563 หมู่ 

ซอย บางพระ 2 เมืองทอง ถนน พัฒนาการ

ตำบล ประเวศ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 3971481

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 16230

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 648 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อัครวุฒิ จำกัด: