บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-2/2556-ญหบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 19/04/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 201/4 หมู่ 3

ซอย – ถนน –

ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 038-400-719

ทะเบียนนิติฯ: 205545007847

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 128380 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 128380 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด: