บริษัท ออสเตรียน ยูนิค จีเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ออสเตรียน ยูนิค จีเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ออสเตรียน ยูนิค จีเวลส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ออสเตรียน ยูนิค จีเวลส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2555-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 20576 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 027270610

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 17.93 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 1 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 1 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 1 คน

วันที่ใบอนุญาต: 22/06/2012

วันหมดอายุ: 17/05/2013

วันเริ่มดำเนินการ: 23/07/2012

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 56/5 หมู่ –

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน –

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 027270610

ทะเบียนนิติฯ: 105551058785

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 116 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 116 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ออสเตรียน ยูนิค จีเวลส์ จำกัด: