บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-2/2540-ญนส.

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางรัดของ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 39/113 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3449 0248-50

 

ประเภท: 05204

จำพวก: 3

แรงม้า: 2873 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 100000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 146 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/02/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 23/03/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 39/113 หมู่ 

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3449 0248-50

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22199

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด: