บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.89-1/2551-นบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอนและแก๊สอื่นๆในสภาพของแข็งของเหลวและแก๊ส

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 378 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3526 8255

 

ประเภท: 08900

จำพวก: 3

แรงม้า: 21695.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 13 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/08/2013

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 378 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3526 8255

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20111

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด: