บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(1)-1/2547-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากยีสต์ พืช และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ยา อาหาร เครื่องดื่ม อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และอาหารสัตว์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/137 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 5

ซอย  ถนน 

ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 01301

จำพวก: 3

แรงม้า: 622 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 14/02/2006

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/137 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10619

พื้นที่โรงงาน: 14268 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด: