บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-6/2551-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 48-48/1-3 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ถนน 

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 196.84 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 167 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/06/2008

วันหมดอายุ: 31/12/2013

วันเริ่มดำเนินการ: 24/06/2009

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 48-48/1-3 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ถนน 

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-7270040

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 176 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด: