บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-16/2557-ญนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต1.0MWโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล(WoodShip)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 461 หมู่ 17

ซอย – ถนน พหลโยธิน

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18140

โทรศัพท์: 02-3152233-7

 

ประเภท: 08800

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/09/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 461 หมู่ 17

ซอย – ถนน เทพารักษ์

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-3152233-7

ทะเบียนนิติฯ: 115552003437

รหัสกิจกรรม: 35101

พื้นที่โรงงาน: 11512 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 11512 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด: