บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-1/2556-นหบ.

ประกอบกิจการ: ให้บริการชุบเคลือบผิว(SurfaceTreatment)ชิ้นส่วนรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 038-950024

 

ประเภท: 10005

จำพวก: 3

แรงม้า: 519.8 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 13915500 บาท

ค่าอาคาร: 36000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 6313284 บาท

ทุนหมุนเวียน: 18000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 1 คน

คนงานชาย: 4 คน

ช่างฝีมือหญิง: 1 คน

คนงานหญิง: 4 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 1 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 2 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/04/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 5/06/2014

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 500/161 หมู่ 3

ซอย  ถนน 

ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 038-950024

ทะเบียนนิติฯ: 215556000628

รหัสกิจกรรม: 25921

พื้นที่โรงงาน: 7421 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 7421 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด: