บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-2/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตสีและทินเนอร์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 350 หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 038-575160

 

ประเภท: 04501

จำพวก: 3

แรงม้า: 5181.65 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 76 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/10/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 180 หมู่ 3

ซอย  ถนน เทพารักษ์

ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20221

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด: