บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.32(2)-1/2553-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นใยแก้ว

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 595 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2

ซอย 2ซี ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 03202

จำพวก: 3

แรงม้า: 688.48 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 68 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/09/2010

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 23/05/2012

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 22 หมู่ 10

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 23103

พื้นที่โรงงาน: 15153 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด: