บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-1/2531-นนบ.

ประกอบกิจการ: ภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยโลหะ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 171 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2705 3051-68

 

ประเภท: 06401

จำพวก: 3

แรงม้า: 3661.25 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1749000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 750 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/03/1999

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 2/02/1988

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 171 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2705 3051-68

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25122

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด: