บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(4)-1/2545-ญอต.

ประกอบกิจการ: ผ้าทราย (Cloth Coated Abrasive),กระดาษทราย (Paper Coated Abrasive),แผ่นไฟเบอร์เคลือบทราย (Fibre Disc),ผ้าเคลือบน้ำยา (Cloth Finishing For Coated Abrasive Backing)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/126 หมู่ 4

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ)

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 0 3865 0150-3

 

ประเภท: 05804

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 187934000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 40 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 13/05/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 10/07/2003

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 7/126 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ)

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 0 3865 0150-3

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 23991

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด: