บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-2/2547-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (DIESEL FUEL INJECTION SYSTEM)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/547 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06500

จำพวก: 3

แรงม้า: 3677.55 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/07/2004

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/547 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28110

พื้นที่โรงงาน: 11516 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด: