บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2554-นปท.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (DIESEL FUEL INJECTION SYSTEM)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 789/165 หมู่ 1

ซอย นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 4587.98 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 504 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 13/02/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 789/165 หมู่ 1

ซอย นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 135546000227

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด: