บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-12/2540-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/424 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด กม.57

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 038-214-977-84

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 3343.63 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 94000500 บาท

ค่าอาคาร: 300000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 450000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 150000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 31 คน

คนงานชาย: 216 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 19 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 6 คน

วันที่ใบอนุญาต: 24/06/1997

วันหมดอายุ: 31/12/2001

วันเริ่มดำเนินการ: 24/06/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/424 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด กม.57

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 038-214-977-84

ทะเบียนนิติฯ: 236/2517

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 25935 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด: