บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.7(2)-1/2520-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตข้าวเกรียบกุ้ง ขนมคุ้กกี้ ขนมผิง และขนมข้าวโพดอบกรอบ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 9/5 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่ 

ซอย  ถนน สุขาภิบาล 2

ตำบล คันนายาว อำเภอ คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 00702

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 30 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 350 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/01/1977

วันหมดอายุ: 31/12/1999

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 6/1 หมู่ 

ซอย ประมวล ถนน สีลม

ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 153/2517

รหัสกิจกรรม: 10499

พื้นที่โรงงาน: 9000 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 3600 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด: