บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(3)-1/2553-ญนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตยางผสม (Compound Rubber)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 9/6 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05203

จำพวก: 3

แรงม้า: 29506.43 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/05/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 252 หมู่ 

ซอย  ถนน พหลโยธิน

ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22191

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด: