บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.4(3)-1/2557-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิต แปรรูป จำหน่าย รับซื้อ ส่งออกน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเกี่ยวกับน้ำผึ้ง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 51 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 00403

จำพวก: 3

แรงม้า: 484 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 8 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/09/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 51 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105557042350

รหัสกิจกรรม: 10801

พื้นที่โรงงาน: 4500 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 4500 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด: