บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.34-1/2521-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ไม้

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ ค.3 หมู่ 14

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 03401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 8/03/2004

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ ค.3 หมู่ 

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 16101

พื้นที่โรงงาน: 36656 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด: