บริษัท สตีลสต็อก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สตีลสต็อก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สตีลสต็อก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สตีลสต็อก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2553-นอบ.

ประกอบกิจการ: เกี่ยวกับผลิตผลิตภัณฑ์โลหะการตัดและแปรรูปโลหะ(Coilcenter)และผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องCuttingTeeth

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/95 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06412

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/02/2010

วันหมดอายุ: 31/12/2014

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 64/95 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 215552003673

รหัสกิจกรรม: 25939

พื้นที่โรงงาน: 486 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 486 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สตีลสต็อก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: