บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2544-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (LCD MODULE, INTEGRATED CIRCUIT,PCBA) และผลิตวงจรไฟฟ้ารวม (INTEGRATED CIRCUIT),เครื่องคัดแยกสีเมล็ดพันธุ์พืช (COLOR SORTER) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (SMARTCARD),บัตรข้อมูลทื่อสารโดยคลื่นวิทยุ (RADIO FREQUENCYIDENTIFICATION CARD)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 605-606 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1777

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 1521.77 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 9/01/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 2/03/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 605-606 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน):