บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(2)-1/2554-นนล.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไปผลิตหัวน้ำหอม(FRAGRANCES)และINDUSTRAILFRAGRANCECOMPOUNDวัตถุปรุงแต่งอาหารวัตถุเจือปนอาหารวัตถุแต่งกลิ่นรสสีผสมอาหารเครื่องเทศต่างๆพืชผักแห้งผลิตภัณฑ์จากพืชผลิตภัณฑ์จากสัตว์เครื่องปรุงรสซอสเครื่องดื่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปหมากฝรั่งและลูกอมน้ำมันปาล์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 40 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 01302

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 11/02/2011

วันหมดอายุ: 31/12/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 284 หมู่ 4

ซอย – ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: –

ทะเบียนนิติฯ: 105543095111

รหัสกิจกรรม: 20293

พื้นที่โรงงาน: 6400 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 6400 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด: