บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2554-นบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิต รับจ้าง ซ่อมแซม ดัดแปลง ชิ้นส่วน อุปกรณ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 506 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 2588 2418

 

ประเภท: 07000

จำพวก: 3

แรงม้า: 43.7 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/08/2013

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 506 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 2588 2418

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28160

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด: