บริษัท วิคเคมพัฒนา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท วิคเคมพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วิคเคมพัฒนา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วิคเคมพัฒนา จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2540-นนป.

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุสีย้อมผ้า และเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยไม่มีการผลิต ผสมสีย้อมผ้าและเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 371 หมู่ 4

ซอย – ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 324-0543-4

 

ประเภท: 09101

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 30 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 

วันหมดอายุ: 31/12/2002

วันเริ่มดำเนินการ: 12/05/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 42 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท 49

ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 259-0276-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25941

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วิคเคมพัฒนา จำกัด: