บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-2/2556-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตบริการชิ้นส่วนโลหะอัดขึ้นรูปผลิตแม่พิมพ์(DIEMAKING)และผลิตจิ๊ก(JK)เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/403 หมู่ 7

ซอย  ถนน บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06402

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/07/2013

วันหมดอายุ: 31/07/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/153 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 205546005104

รหัสกิจกรรม: 28240

พื้นที่โรงงาน: 9628 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 9628 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด: