บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(6)-1/2548-นปท.

ประกอบกิจการ: 

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 789/100 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ 1

ซอย  ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 10006

จำพวก: 3

แรงม้า: 1011 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 50 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/11/2005

วันหมดอายุ: 31/12/2011

วันเริ่มดำเนินการ: 15/01/2007

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 789/100 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ 

ซอย  ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25921

พื้นที่โรงงาน: 16120 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด: