บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.10(3)-1/2518-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-อาหารว่าง (SNACK FOOD) และผงไก่แห้ง (CHICKEN MEAT POWDER)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ ข 1 หมู่ 14

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 517-944-6

 

ประเภท: 01003

จำพวก: 3

แรงม้า: 172.64 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 16 คน

คนงานชาย: 108 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/03/1975

วันหมดอายุ: 31/12/1994

วันเริ่มดำเนินการ: 15/08/1975

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ ข1 นิคมฯ บางชัน หมู่ 14

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 517-0944-6

ทะเบียนนิติฯ: 605/2514

รหัสกิจกรรม: 10743

พื้นที่โรงงาน: 19408 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 5265 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด: